İlke ve Değerlerimiz

Üretimde Mükemmelliyet

Seka Yapı İnşaat;  rekabetin olduğu günümüz iş dünyasında şirketleri birbirinden ayıran noktanın kaliteye olan  bağlılık olduğunun bilincindedir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve beklentilerini karşılamak  öncelikli hedefimizdir. Projenin her aşamasında yüksek  performans ve arzu edilen kaliteyi sağlayabilmek için profesyonel Seka Yapı İnşaat çalışanları sürekli olarak müşterilerimizle  interaktif iletişimdedir. Seka Yapı İnşaat olarak müşteri memnuniyetini saha içinde  ve dışında yaptığımız görüşmelerle düzenli olarak ölçmekte ve  sürekli iyileştirme anlayışı ile servis kalitesini sistemli bir şekilde  geliştirmekteyiz.

 

İnsan Kaynakları Yatırımı

Seka Yapı İnşaat  olarak  seçkin yeteneklere ve vasıflara sahip çalışanlarımızın yarattığı  takım ruhu ile hedeflenen amaçlara  başarı ile ulaşmaktayız. Çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve amaçlarına ulaşmada ihtiyaç duydukları motivasyonu sağlamak için gerekli eğitim desteğini sağlıyoruz. 
Başarılamızda en büyük paya sahip çalışanlarımızın en değerli kaynağımız olduğunu biliyor ve onlara yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz.

 

Sürekli Gelişim

Seka Yapı İnşaat  faaliyet gösterdiği  sektörlerde   rekabet avantajı koruyabilmek  için  hem bireysel hem de kurumsal seviyede sürekli gelişimi sağlamanın önemli bir faktör olduğunun bilincindedir..

Seka Yapı İnşaat sürekli gelişim için çalışanlarının, müşterilerinin ve üçüncü şahısların geri beslemelerini ve önerilerini her zaman kullanmaktadır.

 

Çevre, İşçi Sağlığı ve Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Bilinci

Seka Yapı İnşaat kendi işi dahilinde çevre meseleleri ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili düzenlemelere katiyetle riayet etmekte, iş etiğine kesinlikle uymakta olup çevre kirliliği ve iş kazaları hususunda azami dikkati göstermekte ve uygun atık yönetimi, geri dönüşüm ve tekrar kullanım uygulamaları konusunda da çalışanlarını motive etmekte ve cesaretlendirmektedir.